ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

съобщения

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

 СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Търговище, за 2019 г.

 

Клас Криминалистични експертизи“

Панайот Владимиров Петров, Търговище – експерт-криминалист, графолог.

Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.

Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.

Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.

Атанас Петров Манчев, Омуртаг – криминалист, графолог.

Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.

 

Клас Съдебномедицински експертизи“

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.

Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик – клиничен химик, ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.

Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 

Клас Съдебна експертиза на психичното здраве“

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.

Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.

Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.

Боряна Александрова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.

Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент, доктор, психолог.

Стойка Нанева Добрева, Попово – магистър – психолог.

 

Клас Съдебно-икономически експертизи“

Милена Валентинова Петрова, Търговище – лицензиран съдебносчетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт по финансово-счетоводни проблеми.

Елена Банкова Василева, Търговище – икономист-счетоводител.

Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

Марияна Борисова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.

Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.

Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебносчетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.

Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.

Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.

Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.

Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.

Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.

Стела Димитрова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.

Марияна Николова Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

Росица Атанасова Долчинкова, Търговище – икономист-счетоводител.

Диан Живков Димов, Търговище – икономист-счетоводител.

Сашко Иванов Александров, Шумен – икономист-счетоводител.

Валерий Иванов Обретенов, Варна – финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения.

 

Клас Съдебни инженерно-технически експертизи“

Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.

Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.

Татяна Христова Петкова, Търговище – техник по строителство и архитектура.

Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище – инженер-геодезист.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на недвижими имоти.

Валентин Димитров Мисирджиев, Попово – строителен техник.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.

Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.

Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.

Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.

Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.

Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел. инженер.

Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Димитър Петков Петков, Попово – техническа специалност.

Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.

Недко Данаилов Петров, Попово – техническа специалност.

Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.

Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.

Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.

Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.

Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.

Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.

Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.

Красимир Любенов Хаджикосев – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на недвижими имоти.

Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.

Инж. Пламен Георгиев Пенчев – съдебно-техническа и съдебно-енергийна експертиза.

Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище – съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище – инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление и контрол условията на труд.

Клас Съдебно-биологични експертизи“

Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.

 

Клас Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

Клас Съдебни селскостопански експертизи“

Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

 

Клас Съдебни изкуствоведски експертизи“

Мирослав Александров Тошев, Омуртаг – историк, етнограф.

Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в отдел Графика“ на Художествена галерия Никола Маринов“ в Търговище, специалност Графика“.

 

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО