ЗА НАС 

ИСТОРИЯ

СТРУКТУРА

КОНТАКТИ

СЪДЕБЕН РАЙОН

СЛУЖБИ

СЪДЕБНИ ЗАЛИ

 

ДОКЛАДИ, ДЕКЛАРАЦИИ

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ЗАСЕДАНИЯ

ОБРАЗЦИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 ПРАВИЛА

ВРЪЗКИ

ЗА ВРЪЗКА С НАС

съобщения

РАЙОНЕН СЪД   ПОПОВО

                  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


       От 20 февруари 2013 г. вече може да ползвате новата услуга на Министерство на правосъдието издаване на електронно свидетелство за съдимост!

     Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път на адрес:

https://cs.mjs.bg/, от всяка географска точка в страната или по света.

     Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител и срокът му на валидност е 6 месеца, считано от датата на издаването му. При издаването му по електронен път, в рамките на този 6-месечен период, този документ може да се използва многократно от титуляра, чрез код за достъп до системата.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 09.06.2017 г.  в Районен съд  - Попово се проведе ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.  

За мероприятието обществеността беше информирана чрез публикация на сайта на съда.

В съдебната зала на съда от 14.00 ч.  се проведе  симулативен съдебен процес  по наказателно дело по обвинение за  кражба  от ученици от Хв клас при  Профилирана гимназия Христо Ботев“ гр. Попово,  които влязоха в ролите на съдии, съдебни заседатели, прокурори, защитници, подсъдими,  свидетели и вещи лица. Гости бяха техните учители, директорът на училището, както и  магистрати  и служители  от Районен  съд Попово.

Съдебният състав постанови присъда напълно съобразена  с принципите на законност и справедливост.

След приключване на съдебния процес Председателя на Районен съд – Попово г-жа Маринела Стефанова изказва благодарност на ръководството,  учителите и учениците от ПГ Христо Ботев” гр. Попово, за дейното им  участие в проведената Образователна програма Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие“, с който процес приключи и самата програма.

За старанието и сериозната подготовка за съдебното заседание на  участниците бяха връчени удостоверения, подписани от административния ръководител на Районен съд - Попово.

Чрез лекциите под формата на изнесени уроци и провеждането на симулативен съдебен процес учениците успяха  да  обогатят своите познания и правна култура.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 Уведомяваме Ви, че считано от 01.04.2015 год. може да внасяте държавни такси и депозитни суми по транзитната и набирателна сметка на съда чрез ПОС терминални устройства, поставени в служба Регистратурата” при Районен съд гр. Попово, находяща се на 1-ви етаж, в новото крило на съдебната палата.

Няма ограничения в размера на сумите и основанията за плащане.Плащанията могат да  се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти. При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за плащане чрез ПОС терминали на държавни такси, депозити за вещи лица, свидетели и наложени със съдебни актове глоби по сметки на Районен съд Попово

 

           Банкова информация :

             I. Транзитна  сметка:

 граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за държавни такси ;

- глоби;

- съдебни разноски;

- удостоверения;

- копия от  съд.книжа  и документи ;

Сметка: IBAN  -  BG98UBBS80023106035106

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF

             II. Набирателна сметка:

граждански, наказателни и изпълнителни дела

- за депозити за вещи лица;

- за особени представители;

- за свидетели;

гаранции

Сметка: IBAN  -  BG91UBBS80023300138634

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА- клон  гр. Попово   

BIG  код: UBВSBGSF